Contact me
My Profile
Blog Author(s)
Previous Months Home Archive دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ More ...
      سلام الیکم ()
  by:

ببین من کارم شبهه افکنی نیست تازه به دوران رسیدم 22 سالم هم نیستا شبهه به وجود اومده همین.

از یه عالم ربانی که شاید اجازه ی روایت داشته باشه از عالم بالاتر شنیدم که میگفت حضرت امام حسن عسکری فرمود بش که پسرم خودت رو نشون ندی[فکر کنم همین بود یا اینکه خود به خود ظهور نکنیا همین) که مردم میکشنت.ترس ترس. خوب ببین حالا شما که اقدر امام شناسی به جز 5 ستاره ی ولایت اصلی آیا اون امام ها خودشون رو نشون دادند که کشته بشن ولی امام عصر نه!!! سبهه شبهه آقا درسته زشتشان کردند ائمه رو ما مردم ولی حقیقت که نمیدونم شبهه بود که خلاصه روی زمین اند و جوان و زنده در کنار ولی عصر که زیبا و رعتا و از همه نمایان تر هست زندگی میگدرونیم شبهه رو بپذیز

  Comments ()
Recent Posts ۱۳٩٢/٧/٢٦ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
My Tags ii (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان